• icon-tien Giá cả cạnh tranh
 • icon-tien Sản phẩm chính hãng
 • icon-tien Giao hàng toàn quốc
 • icon-tien Dịch vụ chuyên nghiệp
Hướng dẫn sử dụng tổng đài NEC SL1000

Hướng dẫn sử dụng tổng đài NEC SL1000

Sau đây VCtel xin gửi đến quý khách hàng hướng dẫn sử dụng chi tiết tổng đài NEC SL1000

 1. Thực hiện 1 cuộc gọi ra ngoài:

-  Đối với cấu hình gọi gián tiếp: Nhấc máy và nhấn số 9, lắng nghe tone quay số và bắt đầu quay số cần gọi.

-  Đối với cấu hình gọi trực tiếp: Nhấc máy và quay số cần gọi.

 1. Thực hiện 1 cuộc gọi nội bộ:

- Nhấc máy bấm số điện thoại cần gọi

 1. Gọi tắt – quay số nhanh: (Gọi ra)

Để thực hiện cách thức gọi này, điện thoại phải có 1 danh bạ các số, và đã được lưu vào hệ thống. Danh bạ chung được tạo trong Prg. 13 – 04.

Số Bin phụ thuộc vào cấu hình trên hệ thống. (Hỏi người quản trị).

 1. Quay lại số gần nhất: (Gọi ra/ nội bộ)

Nhấc máy bấm #5

Khi muốn gọi lại số mới gọi mà không cần quay số thì chỉ cần nhấc máy và nhấn số #5

 1. Xét Camp – on/ Gọi lại:

Ở trưởng hợp này, khi bạn cần gọi cho một máy nhánh B gấp mà máy nhánh B báo bận hoặc không có người trả lời thì bạn đừng vội gác máy mà hãy nhấn 850.

Khi máy nhánh B không còn bận hay người B nhấc máy lên thì hệ thống sẽ tự động gọi lại cho bạn và bạn có thể trò chuyện với B.

Nếu cuộc gọi không quan trọng, và bạn không cần B gọi lại hay hệ thống báo lại thì bạn có thể hủy bỏ Camp – On bằng cách quay số 870.

 1. Cách xét và trả lời một thông điệp đợi:

Khi bạn gọi tới 1 số máy nhánh B nhận được thông báo bận hoặc máy B không trả lời thì bạn có thể để lại cho B một thông điệp đợi bằng cách nhấn tiếp phím 0 và gác máy.

Khi B thấy điện thoại của mình luôn bị nháy đèn, B chỉ còn cách nhấn *0 để gọi lại cho bạn để khắc phục hiện tượng nháy đèn liên tục làm phiền

Để hủy bỏ thông điệp đợi bạn có thể thực hiện theo 2 cách:

-  Xóa chỉ riêng 1 thông điệp đã gửi cho 1 máy:

Nhấc máy + 871 + ext cần hủy thông điệp đã gửi + gác máy

-  Xóa tất cả các thông điệp đợi đã gửi:

Nhấc máy + 873 + gác máy

 1. Nhấc máy cho 1 cuộc gọi tới 1 máy nhánh khác:

- Cùng nhóm:       nhấc máy + *#

- Khác nhóm:        nhấc máy  + 869

- Nhấc máy cho một máy xác định:    nhấc máy + ** + ext đang đổ chuông

 1. Giữ cuộc gọi và lấy lại cuộc gọi đã giữ:

Nhấn Flash để giữ cuộc gọi, và cũng nhấn Flash để lấy lại cuộc gọi.

Khi nhấn Flash mà bạn gác máy, thì cuộc gọi đang giữ sẽ đổ chuông lại.

Chức năng này cấp cho bạn toàn quyền giữ cuộc gọi. những máy nhánh khác không thể ngắt cuộc gọi đang giữ

 1. Chuyển 1 cuộc gọi tới một máy nhánh khác:

Nói chuyện + Flash + Số máy lẻ cần chuyển + Gác máy

 1. Để không bị làm phiền:

- Không nhận cuộc gọi từ bên ngoài:

Nhấc máy + 847 + 1

- Không nhận cuộc gọi nội bộ:

Nhấc máy + 847 + 2

- Không nhận tất cả cuộc gọi:

Nhấc máy + 847 + 3

- Không nhận chuyển tiếp:

Nhấc máy + 847 + 4

- Hủy:

Nhấc máy + 847 + 0

 1. Chuyển tiếp cuộc gọi:

-  Chuyển tiếp tức thời:

+ Kích hoạt: Nhấc máy + 848 + 1 + Số máy đích

+ Hủy: Nhấc máy + 848 + 0

-  Chuyển tiếp khi điện thoại của bạn bận:

+ Kích hoạt: Nhấc máy + #1 + 1 + Số máy đích

+ Hủy: Nhấc máy + #1 + 0

-  Chuyển tiếp khi điện thoại của bạn không trả lời:

+ Kích hoạt: Nhấc máy + 845 + 1 + Số máy đích

+ Hủy: Nhấc máy + 845 + 0

-  Chuyển tiếp khi điện thoại của bạn bận hoặc không trả lời:

+ Kích hoạt: Nhấc máy + 844 + 1 + Số máy đích

+ Hủy: Nhấc máy + 844 + 0

-  Chuyển tiếp đổ chuông cả hai máy:

+ Kích hoạt: Nhấc máy + 842 + 1 + Số máy đích

+ Hủy: Nhấc máy + 842 + 0

-  Chuyển tiếp cho tôi:

+ Kích hoạt: Nhấc máy + 846 + 1 + Số máy đích

+ Hủy: Nhấc máy + 846 + 0

Share