• icon-tien Giá cả cạnh tranh
  • icon-tien Sản phẩm chính hãng
  • icon-tien Giao hàng toàn quốc
  • icon-tien Dịch vụ chuyên nghiệp
Khái niệm cơ bản về các tính năng của tổng đài

a. Nhận cuộc gọi:
Tổng đài cho phép cuộc gọi từ bên ngoài vào đổ chuông vào một số máy lẻ nhất định.
b. Truyền cuộc gọi:
Người nghe có thể truyền cuộc gọi đang đàm thoại cho người khác trong nội bộ hoặc ra
ngoài mạng công cộng
c. Nhấc máy thay:
Đồng nghiệp có thể nhấc máycủa mình để trả lời cuộc gọi cho người khác khi người đó
không thể trả lời.
d. Chuyển tiếp cuộc gọi:
Người gọi có thể chuyển tiếp cuộc gọi khi đi vắng, khi máy bận hoặc khi không kịp trả lời
đến một máy khác hoặc đến hộp thư thoại
e.Hạn chế gọi:
– Có 5 mức cấm để hạn chế người dùng sử dụng điện thoại vào các mục đích không cần
thiết.
– Cho phép sử dụng AccountCode để hạn chế người dùng và kiểm soát cước cho từng cá
nhân
– Cho phép hạn chế thời gian của mỗi cuộc gọi, các cuộc gọi sẽ bị ngắt nếu quá thời gian
quy định
f. Chế độ trả lời tự động và truy cập hệ thống trực tiếp (DISA)
– Người gọi đến sẽ nghe được lời chào và hướng dẫn truy cập hệ thống, sau đó người gọi
bấn số trực tiếp để được kết nối tới nơi cần gặp
– Hỗ trợ chức năng tự động nhận FAX
g. Nhóm trượt:
Khi có cuộc gọi đến 1 trong các thành viên trong nhóm mà máy này lại đang bận thì cuộc
gọi sẽ chuyển đến 1 máy khác trong nhóm đang rỗi
h. Nhóm đổ chuông đồng đều
Cuộc gọi vào nhóm này được phân bổ đồng đều cho các thành viên. Trung bình mỗi
thành viên sẽ nhận được số cuộc gọi như nhau
i. 3 chế độ hoạt động
Hoạt động ở 3 chế độ cho 3 buổi khác nhau (Sáng, Trưa, Tối)
j. Đàm thoại hội nghị
Tổng đài hỗ trợ đàm thoại 3 bên
k. Hiển thị số
Cho phép hiện thị số đường trung kế trên điện thoại thường (có chức năng hiện số)
l. In cước
In trực tiếp ra máy in qua giao tiếp RS232 (cổng COM)

Share