• icon-tien Giá cả cạnh tranh
  • icon-tien Sản phẩm chính hãng
  • icon-tien Giao hàng toàn quốc
  • icon-tien Dịch vụ chuyên nghiệp
Một số lưu ý về bảo mật khi dùng tổng đài IP Grandstream

Dùng tổng đài IP có một ưu điểm nổi bật là có thể sử dụng trung kế Sip, Nat để để dùng Ext qua mạng Internet. Vậy chúng ta cần chú ý những gì khi sử dụng để tránh bị xâm nhập trái phép khi sử dụng tổng đài IP.

1. Điều đầu tiên chúng ta nên làm

Nếu chúng ta không có nhu cầu gọi đi quốc tế qua tổng đài thì chúng ta nên ngắt ngay dịch vụ gọi quốc tế đối với các đầu số làm trung kế cho tổng đài, kể cả trung kế IP.

2. Thay đổi pass đăng nhập tổng đài

Đang đăng nhập vào tổng đài

Vào Settings -> User Management -> Change Password để đổi pass đăng nhập

login UCM
Chúng ta nên thay đổi Password đăng nhập hệ thống một cách thường xuyên, và nên có các ký tự đặc biệt cho mật khẩu.

3.  Thiết lập password cho các máy nhánh phức tạp

Tại mỗi máy nhánh, password của máy nhánh các bạn nên đặt ký tự Hoa + thường + ký tự đặc biệt + số

Pas user

4. Hạn chế giải máy lẻ được đăng ký vào tổng đài

Chú ý: Nếu đăng nhập từ internet thì bỏ qua bước này

hanche ext

5. Cấm gọi quốc tế bằng cách cho vào blacklist

Vào Pbx -> Outbound Routes -> Bấm nút Outbound Blacklist -> điền 00. (2 số 0 và dấu chấm đằng sau) -> rồi bấm dấu + để cấm

Blacklist

6. Kích hoạt firewall cho tổng đài

Vào Settings -> Firewall -> Fail2Ban:

+ Ban Duration: Thời gian khóa là 1800 giây (60 phút) nếu từ 1 ip nào đó cố gắng đăng ký (đăng nhập) hệ thống 3 lần liên tiếp trong vòng 3 phút bị sai thì sẽ bị khóa

+ Fail2Ban Whitelist: là các danh sách địa chỉ IP không bao giờ bị chặn

banip

Share