• icon-tien Giá cả cạnh tranh
  • icon-tien Sản phẩm chính hãng
  • icon-tien Giao hàng toàn quốc
  • icon-tien Dịch vụ chuyên nghiệp

Phụ kiện NEC
Giá: 1.790.000 VNĐ
IP4WW-408E-A1-vctel
Giá: 2.760.000 VNĐ
IP4WW-EXIFB-C1-vctel
Giá: 2.310.000 VNĐ
Giá: 2.650.000 VNĐ
IP4WW-1632ME-A - Khung mở rộng cho tổng đài NEC SL1000
Giá: 5.115.000 VNĐ